Εταιρεία

photovoltaicsΗ εταιρεία Ptolemeo ΑΕ, από της ιδρύσεώς της, συνιστά όμιλο με την εταιρεία ΙΡΙΣ ΑΕ. Οι εταιρείες είναι εγκατεστημένες στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας, σε έκταση 18 στρεμμάτων. Οι καλυμμένοι χώροι ανέρχονται σε 6000 τετραγωνικά μέτρα. Η ΙΡΙΣ ΑΕ καλύπτει το εμπορικό μέρος της δραστηριότητας, ενώ το τεχνικό μέρος της δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι το πεδίο της Ptolemeo ΑΕ. Ο όμιλος επενδύει στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων, αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού.

Τα στελέχη του ομίλου έχουν υψηλή εμπειρία σε εφαρμογές ρομποτικής, ενέργειας, εξειδικευμένα θέματα μηχανολογίας και κατασκευές. Η εμπειρία αυτή, παράλληλα με την αγάπη και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο όμιλος διά της Ptolemeo συμβάλλει με τον δικό του κρίκο παραγωγής στην Ελλάδα στην αλυσίδα υλοποιήσεως ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, αφού ανέπτυξε και κατασκευάζει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του τους ηλιοστάτες Ptolemeo (διαξονικούς και μονοαξονικούς), τις σταθερές βάσεις στήριξης SunFormer καθώς και τους ηλεκτρολογικούς-ηλεκτρονικούς πίνακες.

Η Ptolemeo ΑΕ έχει προχωρήσει στη δημιουργία του ηλιοστάτη Ptolemeo, με στόχο την βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σε φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ έχει αναπτυχθεί και μικρή έκδοση ηλιοστάτη για ατομικές εφαρμογές. O Ptolemeo είναι ο πρώτος ηλιοστάτης Ελληνικής κατασκευής στην αγορά, και παρουσιάστηκε ήδη το 2006 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  Εξελίχθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και είναι ο ΜΟΝΟΣ ηλιοστάτης με πιστοποίηση της μελέτης του από την TUV Hellas.

Η εταιρεία ανέπτυξε πρόσφατα και ήδη τοποθετεί την νέα βάση σταθερής στήριξης SunFormer, η οποία, όπως και ο ηλιοστάτης Ptolemeo, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλές αντοχές και λειτουργικότητα.

Για τις ανάγκες των εφαρμογών σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, η εταιρεία έχει αναπτύξει ειδικά σχεδιασμένα χωροδικτυώματα δύο επιπέδων, γαλβανισμένα εν θερμώ. Τα χωροδικτυώματα αυτά αναπτύσσονται σε επιφάνειες από δεκάδες μέχρι εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα και μπορούν να εξυπηρετήσουν μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Η εταιρία διαθέτει στην αγορά τα χωροδικτυώματα αυτά, για κάθε εφαρμογή, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων κάθε μεγέθους, από δεκάδες kW έως δεκάδες MW, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις από τις αρχικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, τις περιβαλλοντικές μελέτες, τη σύνταξη και υποβολή φακέλου στον Αναπτυξιακό νόμο, μέχρι την υλοποίηση, θέση σε λειτουργία και εγγυημένη συντήρηση του ΦΒ πάρκου.

Περισσότερες πληροφορίες για την δραστηριότητα της Ptolemeo ΑΕ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορείτε να δείτε περιηγούμενοι τις σελίδες του ιστοχώρου αυτού.