Υπηρεσίες

Πάρκο με ηλιοστάτες Ptolemeo

Πάρκο με ηλιοστάτες Ptolemeo

Η PTOLEMEO ΑΕ παρέχει πλήρες φάσμα υπηρεσιών για επενδύσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εξασφαλίζοντας και χρηματοδότηση μέσω των συνεργασιών της με τραπεζικά ιδρύματα.

1. Κατασκευάζει και διαθέτει τους ηλιοστάτες Ptolemeo (διαξονικούς καθώς και μονοαξονικούς χαμηλού ύψους)

2. Κατασκευάζει και διαθέτει τις βάσεις σταθερής στήριξης SunFormer.

3. Κατασκευάζει και διαθέτει τα χωροδικτυώματα Ptolemeo για κάθε εφαρμογή.

4. Παρέχει μελετητικές υπηρεσίες βέλτιστου σχεδιασμού φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, διασυνδεδεμένων και αυτόνομων. Υποστηρίζει τον επενδυτή στις επαφές του με τις τράπεζες και τον καθοδηγεί προς την καλύτερη λύση.

5. Εγκαθιστά Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πάρκα κάθε μεγέθους, με το κλειδί στο χέρι.

6. Υποστηρίζει τεχνικά τα ΦΒ πάρκα, ως προς τη λειτουργία και συντήρηση, παρέχοντας και εγγύηση για τις υπηρεσίες της για όσο διάστημα ισχύει το συμβόλαιο, ακόμη και για όλη την εικοσαετία.