Νέα πάρκα 1,5MW και 8x100kW από την Ptolemeo

Posted on 20. Αυγ, 2011 by in Uncategorized, Νέα

Η Ptolemeo ολοκληρώνει σύντομα μια μεγάλη φωτοβολταϊκή μονάδα των 1,5MW, στο Φωτολείβος Δράμας. Το πάρκο υλοποιείται με πάνελ της Solarwatt και 2 κεντρικούς αντιστροφείς της SMA. Παρεμβάλλονται 18 Sunny String Monitors 16 εισόδων της SMA, για τον έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των στοιχειοσειρών.

Παράλληλα, κατασκευάζονται 6 πάρκα των 100kW στην Κω, με τους νέους μονοαξονικούς ηλιοστάτες της Ptolemeo. Τα 4 εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναμένουν σύνδεση. Ένα παρόμοιο πάρκο έχει ήδη συνδεθεί στη Μήλο, ενώ ένα πάρκο με σταθερή στήριξη SunFormer25 της Ptolemeo έχει ήδη συνδεθεί στη Σύρο. Ως συνήθως, οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές. Όλα τα ανωτέρω πάρκα έχουν υλοποιηθεί με πάνελ της Aleo.

Leave a reply