Επενδυτικές Ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες στην ηλιακή ενέργεια
(με σωστή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας)

Τη στιγμή αυτή (Ιούνιος 2011) προχωρούν επενδύσεις φωτοβολταϊκών έργων τα οποία έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ή θα υπογράψουν σύντομα, με μεγέθη που αρχίζουν από 20kW έως αρκετά MW.

Επίσης, ωριμάζουν οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από αγρότες για έργα των 100kW.

Παράλληλα, προχωρούν τω φωτοβολταϊκά στις στέγες, τα οποία είναι μια πολύ καλή επένδυση για όσους διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή στέγη.

Σημαντικά κριτήρια για τους επενδυτές, για όλες τις παραπάνω επενδύσεις, είναι η τεχνολογική επάρκεια των κατασκευαστών που θα επιλέξουν και η τεχνική λύση, αλλά και η κατάλληλη χρηματοδότηση της επένδυσης, δεδομένου του οικονομικού περιβάλλοντος που δεν είναι το καλύτερο δυνατό σήμερα.

Η Ptolemeo παρέχει εχέγγυα στους πελάτες της για όλα τα ανωτέρω σημεία και τους υποστηρίζει σε όλα τα πεδία, έναντι των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

—————————————————————————————————————-

Τα παρακάτω είναι μια αναδρομή στο ιστορικό των επενδύσεων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Ο νόμος 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έδωσε δυνατότητα για αξιόλογες επενδύσεις. Όριζε ότι ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά στοιχεία θα έχει εξασφαλισμένη με νόμο τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στη ΔΕΗ για 20 τουλάχιστον χρόνια, με τιμή 0,45 ευρώ/kWh για ΦΒ πάρκα μέχρι 100 kW και 0,40 ευρώ/kWh για πάρκα μεγαλύτερα από 100 kW (για μη διασυνδεδεμένα στο ηπειρωτικό δίκτυο νησιά, οι τιμές αυτές είναι αυξημένες κατά 5 λεπτά).

Από το θέρος του 2008 έγινε γνωστό ότι το ΥΠΑΝ επιχειρεί να μειώσει την τιμή της κιλοβατώρας από φωτοβολταϊκά, πριν καν υλοποιηθεί ούτε το 1% από την εξαγγελθείσα ισχύ των 800 περίπου MW. Τόσο το ύψος της μείωσης, όσο και ο τρόπος (επί μηνιαίας βάσεως), διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα στην αγορά. Μετά και από προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΕΦΕ (www.sefe.gr), το τελικό σχέδιο εμφανίστηκε βελτιωμένο στο θέμα της μηνιαίας μείωσης τιμής της κιλοβατώρας (που έγινε εξαμηνιαία) και στην ημερομηνία κλειδώματος τιμής (που αντί για ημερομηνία σύνδεσης, έγινε δεκτό να κλειδώνει με την υπογραφή του συμβολαίου με τον ΔΕΣΜΗΕ). Τελικά ισχύει μείωση τιμής 2% για όσους υπογράψουν μετά τον Αύγουστο του 2010, μείωση ~5% γιά όσουν υπογράψουν μετά τον Φεβρουάριο του 2011 και αντίστοιχες μειώσεις ανά εξάμηνο στη συνέχεια. Το θέμα και νέας αλλαγής στην τιμολόγηση της κιλοβατώρας ανέκυψε και πάλι με την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση (Φεβρουάριος 2010), απεδείχθη εξαιρετικά άστοχη κίνηση και πιθανότατα θα παραμείνει η ισχύουσα λογική των διαδοχικών μειώσεων ανά εξάμηνο.

Τα κίνητρα του 3468, παράλληλα με τα οριζόμενα από τον επενδυτικό νόμο, με επιχορηγήσεις που έφθαναν και το 60%, ήσαν εξαιρετικά υψηλά. Με καθυστέρηση ενός χρόνου, τον Ιούλιο του 2007, οι επιχορηγήσεις για ΦΒ πάρκα καθορίστηκαν στο 40% για όλη την Ελλάδα, χωρίς διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Για μεσαίες και μεγάλες μόνο εταιρίες (μεσαία: πάνω από 50 εργαζόμενοι και πάνω από 10 εκατομύρια ευρώ κύκλος εργασιών) στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η επιχορήγηση μειώνεται.

Στην παρούσα φάση (Φεβρουάριος 2010) ο επενδυτικός νόμος δεν δέχεται νέες αιτήσεις και δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξουν επιχορηγήσεις στο μέλλον. Αυτό σημαίνει σημαντικότατη αύξηση κόστους της επένδυσης. Το Υπουργείο παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και την έντονη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, μέτρο που θα παγώσει την αγορά αν γίνει αποδεκτό.

Η εταιρεία μας πρότεινε εξ αρχής επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου 100 kW, με χρήση ηλιοστατών Ptolemeo που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και γρήγορη απόσβεση. Αν θεωρήσουμε ως κόστος δημιουργίας του πάρκου τις 400.000 ευρώ και επιχορήγηση 40%, το αρχικό κεφάλαιο είναι περί τις 240.000 ευρώ (ίδια κεφάλαια συν τραπεζικός δανεισμός). Η απόσβεση γίνεται σε χρόνους της τάξεως των ολίγων ετών και η επένδυση συνεχίζει να αποδίδει για πολλά χρόνια, με κύριο χαρακτηριστικό το ελάχιστο έως μηδαμινό ρίσκο. Ένα πάρκο 100 kW με ηλιοστάτες Ptolemeo ισοδυναμεί, ως προς τις χρηματικές εισροές του, με πάρκο 150 kW σταθερής στήριξης. Το κόστος του όμως είναι πολύ χαμηλότερο.

Με τα σημερινά δεδομένα αλλά χωρίς επιχορήγηση, η επένδυση δεν είναι πλέον τόσο ελκυστική, παρ’ όλα αυτά παραμένει ενδιαφέρουσα, ειδικά αν υλοποιηθεί με ηλιοστάτες. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, της τάξης των αρκετών εκατοντάδων kW έως τις δεκάδες MW, οι ηλιοστάτες Ptolemeo αποτελούν και πάλι την βέλτιστη λύση για μέγιστη απόδοση, αρκεί να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος. Γενικά, όταν η άδεια είναι για ορισμένη ισχύ (όπως στην Ελλάδα) και υπάρχει χώρος, τότε η επιλογή ηλιοστατών είναι η αποδοτικότερη. Εάν ο χώρος δεν είναι επαρκής, τότε η μόνη λύση είναι η σταθερή στήριξη, για την οποία η PTOLEMEO AE έχει αναπτύξει τις βάσεις SunFormer.

Για ένα πάρκο των 100 kW με ηλιοστάτες απαιτείται επίπεδη έκταση περί τα 6 στρέμματα, χωρίς σκιάσεις. Αν υπάρχει κλίση, αυτή καλό είναι να είναι προς το Νότο, οπότε η απαιτούμενη έκταση μειώνεται αναλόγως με το μέγεθος της κλίσης.

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση οιασδήποτε επενδύσεως είναι τριμερής.

1. Η ιδία συμμετοχή η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 25% του συνολικού κόστους.

2. Η επιχορήγηση για όσους πρόλαβαν να καταθέσουν αίτημα στον αναπτυξιακό νόμο (ειδικά για φωτοβολταϊκά πάρκα) είναι 40% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για όλη την Ελλάδα. Για όσους δεν πρόλαβαν, ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει. Πάντως αν η επιχορήγηση δεν μηδενιστεί, τότε θα μειωθεί ισχυρά.

3. Ο τραπεζικός δανεισμός για το υπόλοιπο ποσόν.

Η έγκριση των επενδύσεων από το ΥΠΕΘΟ γενικώς καθυστερεί μέχρι χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει το έτος.

Σήμερα, έχουν ήδη κατατεθεί σχεδόν 3.8 GW αιτήσεων σε όλη τη χώρα και πλέον η ΡΑΕ δεν δέχεται αιτήσεις ούτε για άδεια παραγωγής, ούτε για εξαίρεση από την υποχρέωση για λήψη άδειας παραγωγής σε όλη την Ελλάδα.

Εκκρεμούν μόνο αιτήσεις που θα δεχθεί η ΡΑΕ για τα νησιά Εύβοια, Άνδρο, Τήνο, Θάσο, Σαμοθράκη, Κύθηρα, όταν το ανακοινώσει.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα η μόνη δυνατότητα, σε ορισμένες μόνον περιοχές, ήταν η υποβολή φακέλου στη ΔΕΗ για πάρκο των 20 kW. Η δυνατότητα αυτή εξέλειπε και τη στιγμή αυτή αναμένεται η διαμόρφωση νέων δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.