Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές, να αποθηκευτεί ή να διοχετευθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ. Το όφελος για το περιβάλλον είναι σημαντικότατο δεδομένου ότι για την παραγωγή κάθε κιλοβατώρας ηλεκτρισμού από ορυκτά καύσιμα επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με ένα περίπου κιλό διοξειδίου του άνθρακα, του σημαντικότερου αερίου του θερμοκηπίου υπεύθυνου για τις κλιματικές αλλαγές. Από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1 kW, μπορούν να παραχθούν 1800 kWh το χρόνο και συνεπώς να αποτραπεί η εκπομπή περίπου 2 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Τα κύρια μέρη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

 • Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες που μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικό ρεύμα
 • Μεταλλική δομή στήριξης η οποία μπορεί να είναι είτε σταθερή είτε κινητή που στρέφει τους συλλέκτες πάντα προς την κατεύθυνση του ήλιου
 • Ηλεκτρονικός ρυθμιστής για την διαχείριση της φόρτισης των μπαταριών (για αυτόνομα συστήματα)
 • Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) για την αποθήκευση του παραγόμενου ρεύματος που πλεονάζει, για μεταγενέστερη χρήση (για αυτόνομα συστήματα)
 • Μετατροπέας τάσης για το μετασχηματισμό του συνεχούς ρεύματος από τις μπαταρίες σε ημιτονοειδές εναλλασσόμενο για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών ή για την τροφοδότηση του δικτύου της ΔΕΗ.

Πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι:

 • Μηδενική ρύπανση
 • Ανεξάντλητη ενέργεια
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 30 ετών)
 • Απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον
 • Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων
 • Αξιοπιστία
 • Επεκτάσιμη εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή
 • Ελάχιστη συντήρηση
 • Προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών στοιχείων, μεταξύ των οποίων οι πιο διαδεδομένες είναι του πυριτίου (μονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού, αμόρφου ή συνδυασμού τους) και λεπτού υμενίου (CdTe, CIS, CIGS).

Η ΠΤΟΛΕΜΕΟ ΑΕ συνεργάζεται με οίκους από τη διεθνή αγορά για την προμήθεια των Φωτοβολταϊκών συλλεκτών, με κριτήριο την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής.