Έργα

Η Ptolemeo έχει υλοποιήσει πάνω από 100 έργα σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο ως την Κρήτη και από την Ήπειρο ώς τα Δωδεκάνησα. Επικοινωνείστε μαζί μας για να επισκεφθείτε έργα μας, οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Την εποχή αυτή υλοποιεί έργο 1,5MW στη Δράμα, με σταθερή στήριξη επί των βάσεων SunFormer της Ptolemeo. Παράλληλα, υλοποιούνται 8 έργα των 100kW σε νησιά, επί ηλιοστατών ενός άξονα χαμηλού ύψους της Ptolemeo, ενώ ολοκληρώνονται 2 ακόμη έργα των 150kW στην Ήπειρο, ένα επί διαξονικών ηλιοστατών και ένα επί σταθερών βάσεων της Ptolemeo. Προετοιμάζεται τέλος η υλοποίηση έργων συνολικής ισχύος 1,5MW στο αμέσως επόμενο διάστημα και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε έργα της Ptolemeo θα ξεπεράσει τα 10MW.

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει μερικά από τα αρχικά έργα της Ptolemeo.

Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας σε όλη την Ελλάδα